În urmă cu câteva zile fratele Lazăr Gog a fost înştiinţat, de încărcarea clipului video de mai jos, şi acesta i-a fost pus la dispoziţie în mod privat, pentru cercetare de sine. I s-a adus deasemenea la cunoştinţă, că înainte de 31.12.2016 acest link va fi comunicat către mai multe adrese, persoane şi instituţii.

Pe această cale este tras un semnal de alarmă, tuturor acelora care ascultă predicile lui, în mod deosebit cele de la început de an, numite perspective profetice.
Dumnezeu Tatăl să vă binecuvinteze cu belşug de har în Domnul nostru Isus Hristos !
Cu dragoste, inclusiv către fratele Lazăr Gog.
Anunțuri